Mistä kaikki alkoi

Meidän tarinamme

Kaikki alkoi Chilen pakolaisista 1987

Hero on tätä nykyä Skandinavian suurin toimija vastaanottokeskusalalla. Sillä on lähes sata vastaanottokeskusta Norjassa ja Ruotsissa. Lisäksi Hero tarjoaa tulkkipalveluja ja osaamista parantavia palveluja. Siitä, kun toiminta alkoi syyskuussa 1987, on kuljettu pitkä ja jännittävä matka

Ajatus asuntolatoiminnan aloittamisesta sai alkunsa perustajien Helge Raknesin ja Ronald Tuftin aloitteesta. He saivat kuulla, että Bergenin kunnalla Norjassa oli vaikeuksia majoittaa Bergeniin 80-luvulla tulleita monia chileläisiä pakolaisia. Parin päivän kuluttua he olivat perustaneet Hero-yhtiön, löytäneet kiinteistön Ytre Arnasta ja aloittaneet vastaanottokeskuksen toiminnan. Kiinteistössä asuu tälläkin hetkellä turvapaikanhakijoita.

Ahmed Bozgil kehittää järjestöä

Pakolaisvirta jatkui runsaana ja Sandnesissä sijaitseva Dalen vastaanottokeskus perustettiin 1993. Nuori ja kunnianhimoinen kurditaustainen toimittaja Ahmed Bozgil sai paikan keskuksen johtajana. Seuraavina vuosina hänestä tuli keskeinen henkilö vastaanottokeskusalan ja Heron kehittämisessä.

Ahmed itse tuli Norjaan Turkista poliittisena pakolaisena vuonna 1986. Hänellä oli selkeitä ajatuksia ja näkemyksiä siitä, miten vastaanottokeskusten tulisi toimia. Hänen kokemuksensa politiikasta, viestinnästä ja toimittajan työstä sekä hänen kykynsä innostaa ihmisiä kulkemaan samaan suuntaan saivat Dalen toiminnan kehittymään aivan uudenlaiseksi.

Kun Ahmed tuli alalle, hän halusi antaa asukkaille enemmän vastuuta ja mahdollisuuksia. Asukkaita osallistavaa konseptia testattiin Dalessa yhteistyössä maahanmuuttoviraston kanssa. Tästä konseptista on nyt tullut tärkeä menetelmällinen elementti ja hankintakriteeri Norjan vastaanottokeskuksissa.

Vuonna 1996 hänet palkattiin Heron toimitusjohtajaksi ja hän oli vuonna 2013 tapahtuneeseen poismenoonsa asti toiminnan keskeinen keulakuva.

Kansallinen operaattori syntyy

Bosnian sodan aikana Norjaan tuli 12 000 pakolaista. Tämän jälkeen Heron vastaanottokeskustoimintaa supistettiin ensimmäisen kerran. Hero oli näinä vuosina perustanut kuusi keskusta, mutta vain Dale pystyi jatkamaan toimintaansa ja turvaamaan Herolle tulevaisuuden.

Saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi seuraavina vuosina. Irakista tuli kurdeja ja vuonna 1999 tuli pakolaisia Kosovosta. Tämä loi jälleen paineita Norjan vastaanottokapasiteetille. Vuoteen 2000 mennessä Heron toimintaa oli Norjan kaikilla alueilla. Sillä oli kaikkiaan 16 vastaanottokeskusta ja siitä oli tulossa Norjan johtava vastaanottokeskusalan toimija. Herossa tunnistettiin myös, että on tärkeätä antaa lapsille hyvät kasvumahdollisuudet, ja Hero perusti tänä aikana useita virallisesti hyväksyttyjä monikulttuurisia päiväkoteja.

Vuonna 2000 tapahtui suuri ja merkittävä muutos Heron omistussuhteissa. Yksi pääomistajista päätti myydä osuutensa, kun hän jäi eläkkeelle. ISS:stä tuli uusi omistaja 50 %:n osuudella. Tämä avasi uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen, etenkin talouden, hallinnon, koulutuksen, mittakaavaetujen ja ammattimaisuuden osalta. Toiminta kasvoi niin, että vuonna 2003 Norjassa oli yli 300 työntekijää ja 25 vastaanottokeskusta.

Uusia toimialoja syntyy

Uusi toimintamuoto Hero Tolk perustettiin 2005 ja Hero Kompetens 2006. Uusien toimintojen aloittaminen loi sitoutumista. Huippuosaamisellaan vähemmistökielisten kohderyhmässä ja integroinnissa Hero onnistui kasvamaan uusilla toimialoilla.

Heron toimeliaisuus vastaanottokeskusalalla herätti kansainvälistä kiinnostusta ja 2005 Hero hyväksyttiin edustamaan Norjaa verkostossa nimeltä Enaro (European Network of Asylum Reception Organisations).

Pakolaisten maahantulo lisääntyi taas 2008–2009. Hero oli aktiivisesti mukana ja perusti 6 000 uutta vastaanottopaikkaa. Vuoden 2009 aikana Herolla oli 1 200 työntekijää, 45 vastaanottokeskusta ja 16 keskusta ilman huoltajaa saapuville pakolaislapsille. Räjähdysmäisen kasvun myötä uusien työntekijöiden koulutukseen jouduttiin kiinnittämään paljon huomiota, samoin terveyteen, ympäristöön ja turvallisuuteen. Hero kehitti uraauurtavan järjestelmän poikkeamien raportoimiseen. Se paransi työntekijöiden ja asukkaiden turvallisuutta.

Uusi johto ja omistaja aloittavat

Vuonna 2013 Hero koki suuren menetyksen, kun Ahmed Bozgil menehtyi lyhyen sairauden jälkeen. Tor Brekkestä tuli uusi toimitus- ja konsernijohtaja. Toiminnassa kiinnitettiin edelleen huomiota laadun jatkuvaan parantamiseen, asukastoimintaan ja monimuotoisuuden tukemiseen. Yhtiötä kehitettiin kansainvälistä laajenemista silmällä pitäen.

Vuonna 2014 Hero sai uudet omistajat. Veljekset Roger ja Kristian Adolfsen ostivat omistamansa yhtiön Hospitality Invest kautta enemmistön osakkeista ISS:ltä ja Ronald Tuftilta. Tämä antoi lisää mahdollisuuksia Heron levittäytymiselle Skandinaviassa.

Hero aloittaa Ruotsissa

Hero Groupin tytäryhtiö Hero Sverige Ab perustettiin keväällä 2014. Ensimmäiset vastaanottokeskukset perustettiin Hagforsiin (Hero Nygård), Moraan (Hero Gesunda) ja Undromiin lähelle Sollefteåta (Hero Gålsjö). Harry McNeil, joka oli ollut aikaisemmin kunnallisen pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen erikoistuneen yhtiön nimeltä Telge Tillväxt toimitusjohtaja, rekrytoitiin toimitusjohtajaksi 2014, jotta yhtiö saataisiin kasvuun Ruotsissa. Ranya Said rekrytoitiin Hero Kompetensin toimitusjohtajaksi, jotta yhteiskuntaan integroimisen visio saataisiin syntymään jo ensimmäisestä päivästä ja Ruotsiin tuleville ihmisille mahdollistettaisiin uusi tulevaisuus. Vuonna 2014 Hero oli aloitteentekijänä vastaanottokeskusyritysten järjestön Almega Asylboendeföretagen perustamisessa ja tätä nykyä Herolla on edustus järjestön hallituksessa. Järjestön tarkoituksena on kehittää alaa ammattimaisempaan suuntaan Ruotsissa.

Pakolaisvirran aikana syksyllä 2015 Hero Ruotsi perusti 8 vastaanottokeskusta, 10 ryhmäkotia ilman huoltajaa maahan tuleville pakolaislapsille ja yhden tukiasuntolan. Vuoden 2016 alussa rekrytoitiin useita avainhenkilöitä, jotta voitaisiin mahdollistaa kasvun jatkuminen uusilla aloilla ja Heron edellyttämän laadun ylläpitäminen. Vuonna 2016 Hero Ruotsi perusti Turvapaikanhakijoiden yhdistyksen, aatteellisen järjestön, joka pitää huolta vain turvapaikanhakijoiden oikeuksista ja eduista.


Share: